Komitet Honorowy - prof. Andrzej Krzysztof KUNERT

 

prof. Andrzej Krzysztof KUNERT – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa