Muzeum Powstania Warszawskiego

 

 

 

List gen. Antoniego Chruściela napisany własnoręcznie do Władysława Gomułki

 

 

Opaska gen. Antoniego Chruściela